Дигиталните реликви на Баничан в любителското творчество на младите

Проектът цели: Да развие творческите способности на младото поколение, да съхрани и предаде богатото местно културно и запазено природно наследство на Баничан, чрез традиционен и иновативен подход. Да засили интереса им към автентичната култура, да пробуди грижа, отзивчивост и отговорно отношение към околната среда, като важен фактор за живота ни. Ефективно използване на наследството ни в преимущество за местната общност, както в икономически така и в социален план, генериране на добавена стойност, а оттам и развитие на благосъстоянието им. Да насърчи развитие на младежки творчески капацитет за създаване на нови еко, културни и кулинарни продукти за привличане на нови и чуждестранни ползватели и промотиране на селото, визия за нов стандарт, като място за креативен и културен туризъм.

.

m

m

m

Проектът е по програма Любителско изкуство 21, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”